DMCR NEWS

แจ้งเตือนพบแมงกะพรุนหัวขวด ทะเลสุราษฎร์ธานี

  • 27 ม.ค. 2563
  • 36
แจ้งเตือนพบแมงกะพรุนหัวขวด ทะเลสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งจากเครือข่ายแมงกะพรุนพิษ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พบแมงกะพรุนหัวขวด Physalia sp. ในหลายพื้นที่ ได้แก่ บริเวณหาดละไม อ.เกาะสมุย ๑ ตัว (วันที่ ๒๐ มกราคม) บริเวณหาดริ้น อ.เกาะพะงัน ๑ ตัว (วันที่ ๒๒ มกราคม) และหาดนาเทียน อ.เกาะสมุย ๑ ตัว (วันที่ ๒๔ มกราคม) จึงขอให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังการสัมผัสพิษแมงกะพรุนชนิดนี้ ทั้งนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ใช้น้ำส้มสายชู ราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที แล้วส่งแพทย์เพื่อรักษาตามอาการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง