DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) (เชิญชวน)

  • 6 ก.พ. 2563
  • 287

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076 391128 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 12 รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท จำนวน 12 รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง