DMCR NEWS

ทช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ. 63

  • 6 ก.พ. 2563
  • 2,428
ทช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ. 63

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งพิจารณาแผน/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการรายจ่ายลงทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างของกรม ทช.  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562  และการดำเนินงาน "ONE MAN AND THE SEA" หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง