DMCR NEWS

ประกาศสำนังานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือยาง 08 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)(เชิญชวน)

  • 11 ก.พ. 2563
  • 80

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโรศัพทืหมายเลข 0 7525 2850 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ดาวน์โหลด

2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง