DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

  • 26 ก.พ. 2563
  • 321

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 7418 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง เรือเก็บขยะ 35 ฟุต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24
รายละเอียดคุณลักษณะเรือเก็บขยะ 35 ฟุต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.99 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง