DMCR INFOGRAPHIC

เรารักเต่ามะเฟือง ตอนที่ ๙ : ความรู้เกี่ยวกับเต่ามะเฟือง

  • 27 ก.พ. 2563
  • 4,339
เรารักเต่ามะเฟือง ตอนที่ ๙ : ความรู้เกี่ยวกับเต่ามะเฟือง

สถานภาพของเต่ามะเฟืองในทะเลไทย พบน้อยมากมาก (พบเพียงร้อยละ ๑ เมื่อเทียบกับ ๖๐ ปีที่แล้ว) แหล่งวางไข่ที่สำคัญอยู่ที่ชายฝั่ง จ.พังงาและภูเก็ต พบขึ้นวางไข่มากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ โดยสถิติการขึ้นวางไข่ลดลงเหลือเพียง ๑.๕ รังต่อปี (ในช่วงปัจจุบัน-๑๐ ปีที่ผ่านมา) แต่ปีนี้โชคดีมากที่ทะเลไทยได้รับความไว้วางใจจากแม่เต่ามะเฟือง ขึ้นมาวางไข่ถึง ๘ รัง
ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองได้ที่ https://km.dmcr.go.th/th/c_258/d_19178 และรับชมการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ฟักไข่ หาดบ่อดานได้ที่ http://loveseaturtle.dmcr.go.th/ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
#dmcrth #dmcrknowledge #เต่ามะเฟือง

ดาวน์โหลด

เรารักเต่ามะเฟือง ตอนที่ ๙ ความรู้เกี่ยวกับเต่ามะเฟือง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49