DMCR NEWS

ระดมพล ปลุกจิตสำนึกชาวประมงรณรงค์ลดปัญหาขยะทะเล สงขลา

  • 29 ก.พ. 2563
  • 60
ระดมพล ปลุกจิตสำนึกชาวประมงรณรงค์ลดปัญหาขยะทะเล สงขลา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมจัดกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา พร้อมร่วมลงชื่อบันทึกช่วยจำกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการขยะทะเลที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ จุดตรวจประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ถนนแหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ๔๐ คน เพื่อปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ชาวประมงเก็บเศษขยะหรือภาชนะที่นำออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงนำกลับคืนฝั่งทุกรอบ ช่วยป้องกันและลดปัญหาขยะทะเลของประเทศให้น้อยลง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง