DMCR NEWS

สำรวจปะการังพื้นที่สัตหีบ สภาพสมบูรณ์ดี

  • 29 ก.พ. 2563
  • 71
สำรวจปะการังพื้นที่สัตหีบ สภาพสมบูรณ์ดี

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับทีมนักวิจัย ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทหารเรือ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ สำรวจสถานภาพแนวปะการัง พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวม ๖ สถานี ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะครามทิศตะวันออก (หาดหน้าบ้าน) เกาะครามทิศตะวันตก(หาดพุทราวัน) เกาะครามน้อย และเกาะอีร้า พบว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี มีปะการังโขด ปะการังเขากวาง และปะการังลายดอกไม้ เป็นปะการังชนิดเด่น พบการปรากฏของโรคปะการัง ลักษณะการเกิดโรคบนโคโลนีปะการังมี ๔ รูปแบบ ได้แก่ โรคเนื้องอกสีชมพู โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี โรคการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ และโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน ปัจจัยที่รบกวนสุขภาพปะการังมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี และการกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง ผลการสำรวจปลาในแนวปะการัง โดยปลาที่เป็นกลุ่มเด่นได้แก่ ปลาสลิดหินเทาหางพริ้ว ปลาสลิดหินเทาหลังจุดขาว ปลาอมไข่ และปลาผีเสื้อลายแปดเส้น สัตว์ในแนวปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ เม่นดำหนามยาว หอยพัดปะการัง และหอยมือเสื

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง