DMCR NEWS

ตรวจเรือประสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 29 ก.พ. 2563
  • 16
ตรวจเรือประสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๒๐๖ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) ทะเลสงขลา รวม ๖ ลำ เป็นเรืออวนครอบหมึก เรืออวนลอบปู และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง