DMCR NEWS

ไร้วี่แววแม่เต่ามะเฟืองมาเพิ่ม ชุมชนรอวันฟักเป็นตัว

  • 29 ก.พ. 2563
  • 15
ไร้วี่แววแม่เต่ามะเฟืองมาเพิ่ม ชุมชนรอวันฟักเป็นตัว

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับอุทยานฯ ฐานทัพเรือพังงา อบต.สาคู อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต อบต.ท้ายเหมือง อบต.เกาะคอเขา อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และผู้นำชุมชน ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง โดยจัดนิทรรศการ กั้นคอก เดินเต่า และให้บริการข้อมูลใน ๖ พื้นที่ รวม ๘ หลุมไข่ ประกอบด้วย (๑) หลุมไข่ที่หาดบ่อดาน จ.พังงา มี ๓ หลุม (๒) หลุมไข่หาดในยาง จ.ภูเก็ต (๓) หลุมไข่หาดทรายแก้ว จ.ภูเก็ต (๔) หลุมไข่หาดท้ายเหมือง จ.พังงา (๕) หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต และ (๖) หลุมไข่หาดเกาะคอเขา จ.พังงา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง