DMCR NEWS

ช่วยกันดูแลเพื่อนมาเรียม กำหนดแนวอนุรักษ์พะยูนลิบง

  • 29 ก.พ. 2563
  • 25
ช่วยกันดูแลเพื่อนมาเรียม กำหนดแนวอนุรักษ์พะยูนลิบง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง และศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน นำคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ประชุมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และเครือข่ายภาคประชาชน ๑๘ คน ณ ลิบงแคมป์ เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อกำหนดมาตรการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่เกาะลิบง ลดความเสี่ยงจากกิจกรรมประมง และการท่องเที่ยวชมพะยูนในพื้นที่มีพะยูนแพร่กระจาย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง