DMCR NEWS

อทช. ติดตามความก้าวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

  • 24 มี.ค. 2563
  • 2,117
อทช. ติดตามความก้าวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

        วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ของปีงบประมาณ 2562 จำนวน 98 ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 หลัง ลานจอดรถ ป้ายโครงการ ถนนบริเวณโครงการ ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง สุขาภิบาล ถังเก็บน้ำ อาคารปั้มน้ำ งานสถาปัตยกรรมและงานขุดคลองน้ำเลข 9 โดยรวมมีผลการดำเนินการประมาณ 82% คาดว่าทุกอย่างในงานก่อสร้างเฟส 1 จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยประมาณวันที่ 17 เมษายน 2563 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตามแผนงานและงบประมาณจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 735,539,699 ล้านบาท

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง