DMCR NEWS

แนะนำชาวเรือ ช่วยอนุรักษ์เมื่อพบสัตว์ทะเลหายากเขตประจวบฯ

  • 31 มี.ค. 2563
  • 32
แนะนำชาวเรือ ช่วยอนุรักษ์เมื่อพบสัตว์ทะเลหายากเขตประจวบฯ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) นำเรือ ทช.๒๐๕ ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติของเรือประมง เมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก การเฝ้าระวัง ดูแล ให้คำแนะนำกับชาวประมง ในการชมโลมาและวาฬอย่างถูกวิธี ไม่ทำลายทรัพยากรปะการัง การดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะ และขยะพลาสติก ลงในท้องทะเล และขอความร่วมมือกับเรือประมงในการใช้ทุ่นผูกเรือ รวมทั้งไม่นำเรือเข้าไปจอดในบริเวณแนวปะการัง รวมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรา ๑๗ ของ พรบ.ทช.๒๕๕๘ ที่มีผลบังคับใช้บริเวณหมู่เกาะเหลื่อมและเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง