DMCR NEWS

หลุมไข่ทุกแห่งปลอดภัยดี รอลุ้นน้องเต่ามะเฟืองหาดไม้ขาว

  • 31 มี.ค. 2563
  • 39
หลุมไข่ทุกแห่งปลอดภัยดี รอลุ้นน้องเต่ามะเฟืองหาดไม้ขาว

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับอุทยานฯ ฐานทัพเรือพังงา อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต อบต.นาเตย อบต.ท้ายเหมือง อบต.เกาะคอเขา อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และผู้นำชุมชน ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองใน ๓ พื้นที่รวม ๓ หลุมไข่ ประกอบด้วย (๑) หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต (๒) หาดบ่อดาน จ.พังงา และ (๓) หาดเกาะคอเขา จ.พังงา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ลำดับการฟักต่อไปคือ หลุมไข่ที่หาดไม้ขาว คาดว่าจะฟักต้นเดือนเมษายนนี้
ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองได้ที่ https://km.dmcr.go.th/th/c_258/d_19178

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง