DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 31 มี.ค. 2563
  • 36
ตรวจเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) นำเรือ ทช.๓๑๒ ออกพื้นที่ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) ทะเลประจวบคีรีขันธ์ รวม ๑๒ ลำ เป็นเรืออวนล้อมจับ ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง