DMCR NEWS

เมื่อโควิดมาชีวิตก็ยุ่งขึ้นมาอีกนิด ก็ขอให้คิดแต่เรื่องมีความสุข

  • 1 เม.ย. 2563
  • 80
เมื่อโควิดมาชีวิตก็ยุ่งขึ้นมาอีกนิด ก็ขอให้คิดแต่เรื่องมีความสุข

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ต้นเหตุโรคโควิด-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน น้องมาเรียม ขอเป็นตัวแทนกรม ทช. ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน ร่วมกัน ต้านภัยโควิด-๑๙ โดยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ใช้ลิฟท์ก็ไม่ยืนชิดติดกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสคนป่วยหรือกลุ่มคนเสี่ยง หมั่นล้างมือ และหากมีอาการไข้รีบไปพบแพทย์ ที่สำคัญอีกอย่างคือต้องไม่ลืม การลด ละ เลิกใช้ภาชนะพลาสติกกันด้วยนะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง