DMCR NEWS

สรุปมหกรรมเต่าโผล่ หลุมไข่เต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง

  • 1 เม.ย. 2563
  • 63
สรุปมหกรรมเต่าโผล่ หลุมไข่เต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง

สรุปมหกรรมเต่าโผล่ หลุมไข่เต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง"
กรม ทช. ขอสรุปรายงานสถานการณ์การฟักไข่ของเต่ามะเฟือง จากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ในช่วงวันที่ ๒๖ -๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หลุมไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง หน้าที่ทำการอุทยานฯ จ.พังงา พบลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากไข่รวม ๘๔ ตัว จากไข่ ๑๐๕ ฟอง มีอัตราการฟักร้อยละ ๘๐.๐ ซึ่งลูกเต่าชุดนี้ใช้เวลาฟักต่อเนื่องรวมกันถึง ๔ วัน โดยมี Timeline ดังนี้
๑. แม่เต่าวางไข่หน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ได้ย้ายไข่มาเพาะฟักที่หลุมใหม่หน้าหาดของอุทยานฯ เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง รวม ๑๐๕ ฟอง ขุดหลุมลึกประมาณ ๗๐ ซม.
๒. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๕๕) ลูกเต่าตัวแรกคลานขึ้นมาจากหลุมเวลา ๑๙.๓๐ น. และขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา ๐๐.๓๐ น. รวมลูกเต่าชุดแรก ๒๕ ตัว
๓. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๕๖) ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. ๑ ตัว ต่อมาเวลาประมาณ ๑๙.๔๕ น. ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเพิ่มอีก ๔๗ ตัว (รวม ๔๘ ตัว) และยังพบหัวลูกเต่าใต้ทรายรอการฟักอีกจำนวนหนึ่ง
๔. วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๕๗) ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ๒ ตัว ต่อมาเวลาประมาณ ๒๐.๐๐-๐๐.๑๑ น. ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเพิ่มอีก ๘ ตัว (รวม ๑๐ ตัว)
๕. วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๕๘) ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ๑ ตัว

รวมมีลูกเต่ามะเฟือง ฟักจากรังที่ ๘ หาดท้ายเหมือง ๘๔ ตัว ส่วนที่เหลือเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม ๑๑ ฟอง ไข่ที่ผสมแล้วหยุดการพัฒนา ๗ ฟอง ลูกเต่าตายในไข่ ๓ ตัว รวมไม่ฟัก ๒๑ ฟอง
Ref. เพจ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

สำหรับหลุมไข่ที่รอการฟักยังมีอีก ๓ รัง เรียงลำดับดังนี้ ๑. หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ๒. หาดบ่อดาน จ.พังงา และ ๓. หาดเกาะคอเขา จ.พังงา ซึ่งจะทยอยฟักต่อเนื่อง และจะฟักครบถ้วนไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการขึ้นวางไข่และฟักไข่ของ เต่ามะเฟืองได้ที่ https://km.dmcr.go.th/th/c_258/d_19178

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง