DMCR NEWS

นับวันรอ เจอหน้าน้องเต่ามะเฟืองหาดไม้ขาว

  • 1 เม.ย. 2563
  • 80
นับวันรอ เจอหน้าน้องเต่ามะเฟืองหาดไม้ขาว

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสอบสภาพหลุมไข่เต่ามะเฟืองรังที่ ๑๐ และ ๑๑ โดยรังที่ ๑๐ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริเวณชายหาดบ้านบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปัจจุบันไข่ในหลุมอายุ ๕๑ วัน อุณหภูมิในหลุมไข่เฉลี่ย ๓๔.๔๙ °C และอุณหภูมิของหลุมทรายเฉลี่ย ๓๒.๔๒ °C ส่วนรังที่ ๑๑ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริเวณชายหาดเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปัจจุบันไข่ในหลุมอายุ ๕๐ วัน อุณหภูมิในหลุมไข่เฉลี่ย ๓๒.๖๓ °C และอุณหภูมิของหลุมทรายเฉลี่ย ๓๒.๑๐ °C โดยทั้งสองรังนี้คาดว่าจะฟักเป็นตัวและคลานลงทะเลได้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง