DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงสตูล เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 2 เม.ย. 2563
  • 31
ตรวจเรือประมงสตูล เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำเรือ ทช. ออกพื้นที่ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) ทะเลสตูล รวม ๗ ลำ เป็นเรืออวนล้อมจับปลากะตัก และเรืออวนครอบปลากะตัก ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง