DMCR NEWS

รวมกันอาจตายหมู่ รักกัน ห่าง กัน หน่อย นะ

  • 2 เม.ย. 2563
  • 85
รวมกันอาจตายหมู่ รักกัน ห่าง กัน หน่อย นะ

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ต้นเหตุโรคโควิด-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน น้องมาเรียม ขอเป็นตัวแทนกรม ทช. ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน ร่วมกัน ต้านภัยโควิด-๑๙ โดยใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกลุ่มคนเสี่ยง หมั่นล้างมือ รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ไม่มีธุระสำคัญก็ขอให้รักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และหากมีอาการไข้รีบไปพบแพทย์ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง