DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ จันทบุรี

  • 2 เม.ย. 2563
  • 37
อธิบดี ทช. ติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ จันทบุรี

วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงานมีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ หลัง ลานจอดรถ ป้ายโครงการ ถนนบริเวณโครงการ ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง สุขาภิบาล ถังเก็บน้ำ อาคารปั้มน้ำ งานสถาปัตยกรรมและงานขุดคลองน้ำเลข๙ โดยรวมมีผลการดำเนินการประมาณร้อยละ ๙๕ คาดว่างานก่อสร้างในระยะที่ ๑ จะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง