DMCR NEWS

สำรวจ ฟื้นฟูแนวปะการังทะเลอันดามันเกาะยา ตรัง

  • 2 เม.ย. 2563
  • 40
สำรวจ ฟื้นฟูแนวปะการังทะเลอันดามันเกาะยา ตรัง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจพื้นที่แนวปะการังเกาะยา จ.ตรัง เพื่อประเมินสถานการณ์ฟอกขาวของปะการัง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์บันทึกค่าอุณหภูมิน้ำทะเลสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง ผลการสำรวจยังไม่พบปะการังฟอกขาว พร้อมทั้งติดตามผลการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังโดยการปลูกเสริมบนอิฐบล็อกบริเวณด้านตะวันออกของเกาะยา ซึ่งดำเนินการปลูกโดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) เป็นเวลากว่า ๑ ปี และมีเครื่องหมายสำหรับสุ่มติดตามการรอดและการเติบโตของกิ่งปะการังที่ย้ายปลูกด้วยภาพถ่าย ผลการติดตามเบื้องต้นพบว่ามีกิ่งปะการังที่มีชีวิตเหลืออยู่ประมาณร้อยละ ๓๐ โดยมีปะการังเขากวางเป็นปะการังชนิดเด่น จึงนำรูปถ่ายไปวิเคราะห์หาอัตราการรอดและการเติบโตของปะการังโดยละเอียดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง