DMCR FACEBOOK

ตรวจเรือประมงจันทบุรี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 9 เม.ย. 2563
  • 304
ตรวจเรือประมงจันทบุรี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) นำเรือ ทช.๒๑๔ ออกพื้นที่ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) ทะเลจันทบุรี รวม ๒ ลำ เป็นเรืออวนครอบ ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง