DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็ก่ทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓)

  • 16 เม.ย. 2563
  • 106

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสะพานpdf.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง