DMCR NEWS

ศูนย์ฯ วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจติดตามปะการังฟอกขาว พื้นที่จังหวัดระยอง

  • 17 เม.ย. 2563
  • 336
ศูนย์ฯ วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจติดตามปะการังฟอกขาว พื้นที่จังหวัดระยอง

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการัง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่หาดหน้าบ้าน เกาะมันใน จังหวัดระยอง ระดับน้ำลึก 5 เมตร อุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียส (ที่ความลึกน้ำ 1 เมตรจากผิวน้ำ) สถานภาพปะการังโดยรวมมีความสมบูรณ์ ค่อนข้างดี และยังไม่พบปะการังฟอกขาวในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง