DMCR NEWS

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

  • 27 เม.ย. 2563
  • 134

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง