DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการ Sea Circular ในประเทศไทย

  • 28 เม.ย. 2563
  • 1,334
ทช. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการ Sea Circular ในประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการ Sea Circular ในประเทศไทย ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และผู้แทนโครงการ Sea Circular: Reducing marine litter by addressing the management of the plastic value chain in South – East Asia และ COBSEA ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ (UNEP) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดขยะทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกิจกรรมหลักของโครงการในประเทศไทยที่จะดำเนินการ ร่วมกับ กรม ทช. ได้แก่ การพัฒนาแผนระดับประเทศด้านการประเมินและติดตามขยะทะเล การศึกษา Hotspot ของขยะทะเล และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ดำเนินงานด้านการประเมินและติดตามขยะทะเล นอกจากนี้ทางโครงการยังได้หารือแนวทางความร่วมมือด้าน awareness and campaign เรื่องการลดขยะทะเลอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง