DMCR FACEBOOK

ช่วยได้ทัน เต่าตนุติดเศษอวนหาดบ้านหัวทรง นครศรีธรรมราช

  • 30 เม.ย. 2563
  • 692
ช่วยได้ทัน เต่าตนุติดเศษอวนหาดบ้านหัวทรง นครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งจาก คุณสมพจน์ พวงสุวรรณ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นติดเศษอวนบริเวณหาดบ้านหัวหรง ม.๕ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจสอบเป็นเต่าตนุ ๒ ตัว ขนาดกระดองกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๔๐ ซม. น้ำหนัก ๘ และ ๖.๗ กก. ตามลำดับ ไม่ทราบเพศ อายุประมาณ ๓ ปีขึ้นไป สภาพร่างกายสมบูรณ์ พบบาดแผลถูกรัดและบาดลึกถึงกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ทั้งสองข้าง จึงนำส่งโรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น และรับกลับมารักษาต่อยังศูนย์วิจัยฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง