DMCR INFOGRAPHIC

หยุดทำร้ายชายหาด

  • 15 พ.ค. 2563
  • 1,192
หยุดทำร้ายชายหาด

หยุดการทำร้ายชายหาด (Save our beach protect living shorelines)
นโยบายภายในประเทศ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเล เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศ กำแพงกันคลื่นเป็นตัวตัดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงการทำประมงท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

กำแพงกันคลื่น.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 11.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27