DMCR NEWS

ทช.เตรียมจัดงานวันทะเลโลก ปี 2020

  • 18 พ.ค. 2563
  • 2,416
ทช.เตรียมจัดงานวันทะเลโลก ปี 2020

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานวันทะเลโลก World Ocean Day 2020 “Innovation for a Sustainable Ocean” นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 - 7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          ทั้งนี้ กรม ทช. จะจัดกิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยส่วนกลางจะจัดขึ้น ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนภูมิภาคทั้ง 7 ในพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รวมถึงให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อีกทั้ง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ และร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลสืบไป

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง