DMCR NEWS

ประกาศงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)(รับฟังวิจารณ์)

  • 19 พ.ค. 2563
  • 89

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2563

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ได้ที่ 

โทรศัพท์ : 0 3247 0459

อีเมล : dmcrth.dmcr.go.th/mcra4

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ราคากลาาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
แบบก่อสร้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 29.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ปร 4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ปร 5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ปร 6.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง