DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนระยะยาวในแปลงถาวร กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในแปลงถาวรท้องที่จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 20 พ.ค. 2563
  • 200

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาการเปลี่ยนแปลง จังหวัดพังงา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง