DMCR NEWS

ฟักออกจากไข่ก่อน ก็ลงทะเลก่อน ไม่รอแล้วนะ

  • 31 พ.ค. 2563
  • 38
ฟักออกจากไข่ก่อน ก็ลงทะเลก่อน ไม่รอแล้วนะ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง รับแจ้งจากเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง หาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ว่ามีลูกเต่าตนุฟักออกจากไข่รวม ๖๘ ตัว โดยเป็นรังที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ที่หาดม่วงงามไว้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้ปล่อยลูกเต่าตนุลงทะเลเรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง