DMCR NEWS

ปันน้ำใจช่วงโควิด แจกถุงยังชีพชุมชนชายฝั่ง ระนอง

  • 31 พ.ค. 2563
  • 58
ปันน้ำใจช่วงโควิด แจกถุงยังชีพชุมชนชายฝั่ง ระนอง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสำรวจข้อมูลความคิดเห็นการจัดทำมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะระนอง อ.เมือง จ.ระนอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบ้านชีมี ต.กะเปอร์ และชุมชนบ้านอ่าวเคย ม.๔ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยมีผู้เข้าร่วม ๔๕ คน และแจกถุงยังชีพ ๔๕ ชุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง