DMCR NEWS

สำรวจคุณภาพน้ำทะเลหมู่เกาะชลบุรี อยู่ในเกณฑ์ปกติดี

  • 1 มิ.ย. 2563
  • 46
สำรวจคุณภาพน้ำทะเลหมู่เกาะชลบุรี อยู่ในเกณฑ์ปกติดี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ติดตามโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลโดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในพื้นที่บริเวณเกาะล้าน เกาะไผ่ เกาะครก เกาะสาก และเกาะสีชัง จ.ชลบุรี คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอุณหภูมิ ๒๖.๙-๓๑.๕ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๓๑.๔-๓๒.๗ ppt ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ๓.๘๔-๖.๘๐ mg/l อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเล ส่วนค่าความเป็นด่างทั้งหมด ค่าความเป็นกรด ปริมาณสารอาหาร คลอโรฟิลล์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ปิโตรเลียม และแพลงก์ตอนพืช รอนำส่งเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง