DMCR NEWS

ตรวจสอบน้ำทะเลอ่าวพัทยา ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • 1 มิ.ย. 2563
  • 34
ตรวจสอบน้ำทะเลอ่าวพัทยา ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดพัทยาใต้ ตามที่มีเรื่องร้องเรียนกรณีท่อระบายน้ำเสียเมืองพัทยาปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลพัทยาใต้ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลการสำรวจเบื้องต้นพบน้ำทะเลมีสีปกติ แต่มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย ตั้งแต่บริเวณหาดพัทยาใต้ และพัทยากลาง ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ ๔ เพื่อการนันทนาการ โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ำมีค่าระหว่าง ๖.๑๕ - ๗.๓๔ mg/l อุณหภูมิ ๓๖.๙ - ๓๗.๕ ความเป็นกรด-ด่าง ๘.๒๙ - ๘.๔๒ ความเค็ม ๓๓ ส่วนในพันส่วน ส่วนปริมาณแบคทีเรียและปริมาณสารอาหารอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง