DMCR NEWS

พวกเรา พะยูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันนะ

  • 1 มิ.ย. 2563
  • 78
พวกเรา พะยูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันนะ

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ ๑ มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กระตุ้นให้เห็นคุณประโยชน์ของนมแก่เยาวชนและประชาชน แล้ววันนี้ หนูๆ ดื่มนมกันแล้วหรือยังจ๊ะ
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันดื่มนมโลก #มาเรียม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง