DMCR NEWS

ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนบ้านหาดสูง ชุมพร

  • 2 มิ.ย. 2563
  • 69
ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนบ้านหาดสูง ชุมพร

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.ละแม ตรวจสอบที่ดินบริเวณบ้านหาดสูง ม.๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ตามที่รับแจ้งว่ามีการออก นส.๓ ก. ทับซ้อนกับป่าชายเลน ตรวจพบ นส.๓ ก. เลขที่ ๙๓ เนื้อที่ ๒๑-๐-๓๑ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว มีสภาพเป็นป่าชายเลน เนื้อที่ ๖.๑๘ ไร่ บันทึกข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง