DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ ๒-๖ ปี(จังหวัดจันทบุรี ตราด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑)(เชิญชวน)

  • 2 มิ.ย. 2563
  • 77

ข้อความเชิญชวน

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่เสนอราคา ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3802 0070 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

5_Page_1.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
5_Page_2.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
TOR 240 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
TOR 357 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 11.99 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
TOR 441.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ประกาศเชิญชวน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ราคากลาง 240 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง 357 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.66 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง 441.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง