DMCR NEWS

สทช.1 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก พร้อมนำนวัตกรรมสมัยใหม่ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน

  • 9 มิ.ย. 2563
  • 248
สทช.1 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก พร้อมนำนวัตกรรมสมัยใหม่ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน

         กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สทช.1) จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี และปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Innovation for a Sustainable Ocean” นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร ณ โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม สวนสาธารณะโขดปอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกรมฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินการอนุรักษ์ร่วมกับ สทช.1 ร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากะพง 100,000 ตัว พันธุ์ปูม้า 200,000 ตัว พันธุ์ปูทะเล 1,000 ตัว และปลาตีน 100 ตัว เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศชายฝั่ง ผ่านระบบ VDO Conference ถ่ายทอดพีธีเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก ที่จัดโดย สทช.1 –7 พร้อมกับนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการทั้ง 6 จังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19 และภายในงานได้จัดตั้งจุดตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย จุดล้างมือ ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และได้จัดที่นั่งตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี วิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย อสทล. และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง