DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ งานพัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน กิจกรรมเก็บข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในแปลงสวนรวมพันธุ์ ท้องที่จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 11 มิ.ย. 2563
  • 131

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง