DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมคณะอนุกรรมฯกัดเซาะชายฝั่ง

  • 2 มี.ค. 2558
  • 843
ทช.จัดประชุมคณะอนุกรรมฯกัดเซาะชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2558 โดยมีคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง