DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)(เชิญชวน)

  • 22 มิ.ย. 2563
  • 164

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076391128 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง