DMCR NEWS

ทส. ทุ่ม 445 ล้าน จ้างงาน ปชช.รับผลกระทบโควิด-19 กว่า 1.6 หมื่นอัตรา

  • 26 มิ.ย. 2563
  • 767
ทส. ทุ่ม 445 ล้าน จ้างงาน ปชช.รับผลกระทบโควิด-19 กว่า 1.6 หมื่นอัตรา

ทส. ทุ่ม งบฯ 445 ล้าน จ้างงานประชาชน 5 โครงการ 16,488 อัตรา หวังบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบตกงานจากสถานการณ์ โควิด-19 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 63

          วันที่ 25 มิ.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. แถลงข่าว “โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
          นายวราวุธ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รัฐบาล มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้มีรายได้ โดยหน่วยงานในสังกัด ทส. มี 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัด ทส. กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับงบประมาณในการจ้างงาน รวม 445,176,000 บาท จากเงินงบกลางประจำปี 2563 รวม 16,488 อัตรา อัตราการจ้างต่อเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 63 ซึ่งเราจะมีการทำสัญญาว่าจ้าง และประสานธนาคารเปิดบัญชีของผู้รับจ้าง เพื่อโอนเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรงเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้จะมีการสำรองบุคคลไว้ 15% เพื่อทดแทนกรณีลูกจ้างลาออกระหว่างปฏิบัติงานด้วย
          นายวราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการจ้างงานจะมี 5 โครงการ คือ สำนักงานปลัด ทส. 1 โครงการ คือ “โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน 1 ตำบลร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จำนวน 7,255 อัตรา กรมป่าไม้ 2 โครงการ คือ โครงการจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามนโยบาย คทช. 3,192 อัตรา และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” จำนวน 1,866 อัตรา รวมทั้งสิ้น 5,056 อัตรา ของกรมอุทยานฯ 1 โครงการ “โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า 3,500 อัตรา และของกรมฯ ทะเล 1 โครงการ “โครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา
          นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ว่าจ้างทุกคน จะมีการจัดทำบัตรประจำตัวของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้แสดงตนขณะที่ปฏิบัติงาน หรือติตต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งเราคาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์หลังสิ้นสุดโครงการจะช่วยให้แต่ละพื้นที่มีการพัฒนาทั้งด้านแหล่งกักเก็บน้ำ ลดผลกระทบจากภัยแล้ง สัตว์ป่ามีน้ำและอาหารในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
           “โดยประชาชนที่สนใจโครงการจ้างงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 4 หน่วยงานสังกัดทส.ในแต่ละพื้นที่ได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้วย” รมว.ทส. กล่าวย้ำ
          รมว.ทส. เผยอีกว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย.) ตนจะเดินทางเพื่อติดตามการปฏิบัติงานภายใต้โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ ตนจะร่วมประชุมในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าของ จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่ป่า "พรุควนเคร็ง" ที่ตนได้กำชับว่า ต้องมีการเติมน้ำตลอดอย่าให้ป่ามีความแห้งแล้ง ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าได้

Cr. ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง