DMCR NEWS

รมว.ทส.​ มอบนโยบายเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่าภาคใต้ คาดสถานการณ์ปีนี้จะดีกว่าทุกปี

  • 27 มิ.ย. 2563
  • 2,417
รมว.ทส.​ มอบนโยบายเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่าภาคใต้ คาดสถานการณ์ปีนี้จะดีกว่าทุกปี

         วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันไฟป่าภาคใต้ ปี2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนคณะผู้บริหาร​ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน​ เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน​ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวย้ำให้มีการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชน การประชาสัมพันธ์​ และสร้างจิตสำนึก การจัดการระบบน้ำในป่าพรุ การหามาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ในปีนี้จะดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง