DMCR NEWS

ทช. ร่วมงานสืบสาน “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

  • 29 มิ.ย. 2563
  • 2,360
ทช. ร่วมงานสืบสาน “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

          วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายจุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เข้าร่วมด้วย
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน (ทุกวันอังคารและวันศุกร์) อีกทั้งยังสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย สืบไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง