DMCR NEWS

อทช. หารือก่อนลงพื้นที่ 3 จังหวัด ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

  • 1 ก.ค. 2563
  • 2,323
อทช. หารือก่อนลงพื้นที่ 3 จังหวัด ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

     วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานทั้ง 3 พื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 3 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
     สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือร่วมกับผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 3 พื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมและมอบแนวทางก่อนเปิดตัวกิจกรรม “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกรม ทช.” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ให้มีรายได้ระหว่างที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งกรมฯ ได้มอบหมายให้ สทช. 1,2 และ 3 ดำเนินโครงการฯ จัดจ้าง โดยมีอัตราการจ้างจำนวน 675 อัตรา อัตราการจ้างเหมารายละ 9,000 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาในการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง