DMCR NEWS

ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติหาดชุมพล สงขลา

  • 5 ก.ค. 2563
  • 44
ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติหาดชุมพล สงขลา

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน (Save marine for my life) ณ หาดชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในงานมีการปล่อยเต่าตนุ ๕ ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง