DMCR NEWS

เตรียมพื้นที่ พร้อมจัดงานฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านท่าซัก

  • 5 ก.ค. 2563
  • 56
เตรียมพื้นที่ พร้อมจัดงานฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านท่าซัก

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) เตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่า “โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ท้องที่ ม.๙ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่และจัดทำสะพาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง