DMCR NEWS

ทช. ร่วมคณะรัฐมนตรี ทส. ตรวจราชการและติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • 5 ก.ค. 2563
  • 946
ทช. ร่วมคณะรัฐมนตรี ทส. ตรวจราชการและติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การตรวจติดตาม การปฎิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด ทส. เขตภาคกลางตอนล่าง และเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการนี้นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ทส. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) 
        ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ รวมถึงร่วมปลูกต้นหว้า ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง